Toimilupa-asiat

07.10 Toimiluvat (kaikki) 
07.10.30 verkkotoimiluvat 
07.10.00 ohjelmistotoimiluvat 
07.10.10 postitoimiluvat 
07.10.20 radiotoimiluvat

Asia: Antennitelevision verkko- ja ohjelmistolupien muuttaminen ja verkkotoimilupien julistaminen haettavaksi

Muualla palvelussa

Vastuualueet

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.