Trafik som service

Inom trafiken arbetar ministeriet för att trafiken på sikt ska ses som en helhetsbetonad service (Mobility as a Service, MaaS). Avsikten är att trafiken och transporterna ska bilda en lika helgjuten servicehelhet som kommunikation. Finland är globalt sett föregångare inom konceptet trafik som service.

För kunderna blir trafiken allt mer en service där fysisk mobilitet och digitala tjänster kombineras till högklassiga dörr-till-dörr-tjänster som motsvarar användarnas behov. Målet är att olika tjänster inom trafik och transport i framtiden ska komplettera varandra och fungera smidigt ihop. Detta innebär en övergripande omvälvning för hela trafiksystemet och samtliga aktörer inom trafiken.

I framtidens trafiksystem deltar trafikanterna aktivt i planeringen av trafiksystemet. Den offentliga sektorn möjliggör omvälvningen och skapar förutsättningar för verksamheten. Den privata sektorn bär ansvaret för innovationer och serviceutveckling.

Att trafiken ändras till tjänster möjliggörs av den tekniska utveckling som har avancerat på bred front. Mobilt bredband, smarttelefoner och andra bärbara smarta apparater med positioneringstjänster har blivit vanliga, och i dag är till och med bilarna intelligenta. Dessutom har informationen intagit en allt centralare roll. Trafikinformation samt infrastrukturen för trafik, transport och datakommunikation har lagt grunden för utvecklingen av trafiktjänster.