Tuet ja avustukset

07.00.00 lehdistötuet 
07.00.20 viestintäyhteisötuet 
08.00.00 joukkoliikennehankkeiden avustus- ja ohjelmapäätökset 
08.00.10 museoavustukset 
08.00.20 rautatieliikenteen koulutusavustukset 
08.00.30 alusten ympäristösuojelua parantavat investointituet

Tuet ja avustukset

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.