Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan asiakirjat

  1. Tulosohjausasiakirjat
  2. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tälle sivulle on koottu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulosohjauksen suunnitelma- ja seurantatiedot.

  • Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat ministeriön hallinnonalansa virastoille ja laitoksille sekä liikelaitoksille vahvistamat tulostavoitteet sekä eduskunnan päättämä talousarvio.
  • Seurantatiedoista keskeisimpiä ovat  ministeriön antamat kannanotot virastojen ja laitosten tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.
  • Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset kuuluvat arviointeihin ja selvityksiin.

1. Tulosohjausasiakirjat 

Suunnitelmat

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet

Ministeriön hallinnonalansa virastoille ja laitoksille vahvistamat alkavan vuoden toiminnalliset tavoitteet myönnettävien määrärahojen puitteissa sekä ministeriön liikelaitoksille vahvistamat alkavan vuoden palvelu- ja muut toimintatavoitteet.

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat ovat pääluokassa 31, tuloarviot osastoissa 11 (11.19. Muut vero luonteiset tulot) ja 12 (12.31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala)

Seurantatiedot

Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksistä

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätöskannanotot ja tulostavoitteiden saavuttaminen.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätökset

2. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot nelivuotisena TTS-kautena. Toiminta- ja taloussuunnitelma on ministeriön itse laatima ennakkosuunnitelma eikä sen sisältöjä vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiokonttorin Netra-ohjeet

Valtiokonttori on antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvien asiakirjojen julkaisemisesta  (VK 40/03/2012)

Ohje täydentää Valtiokonttorin määräystä  (VK 540/03/2010) suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa (Netra).

Tämä asiakirjasivu on laadittu Valtiokonttorin ohjeen ja määräyksen mukaisesti