Tutkimus ja kehittämistoiminta

Ministeriön asianhallintajärjestelmä

  • 13.00.00 Tutkimuspolitiikka 
  • 13.00.10 Sektoritutkimus 
  • 13.00.20.00 Kansallinen tutkimusyhteistyö 
  • 13.00.30 Hallinnointi (T&K infot) 
  • 13.10.00 Tutkimusmäärärahojen jako 
  • 13.20.00 Selvitykset 
  • 13.20.10 Tilastot

Asia: Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumi

Asiaryhmä: 13.00.20.00 Kansallinen tutkimusyhteistyö
Kuvaus: Hankeikkuna: LVM028:00/2017
Asianumero: LVM/1079/13/2016
Kirjattu: 03.06.2016
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Kaivola Tuomas
Osasto: Tieto-osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.