Tutkimus ja kehittämistoiminta

Ministeriön asianhallintajärjestelmä

  • 13.00.00 Tutkimuspolitiikka 
  • 13.00.10 Sektoritutkimus 
  • 13.00.20.00 Kansallinen tutkimusyhteistyö 
  • 13.00.30 Hallinnointi (T&K infot) 
  • 13.10.00 Tutkimusmäärärahojen jako 
  • 13.20.00 Selvitykset 
  • 13.20.10 Tilastot

Asia: Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumi

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.