Tutkimus ja kehittämistoiminta

13.00.00 Tutkimuspolitiikka 
13.00.10 Sektoritutkimus 
13.00.20.00 Kansallinen tutkimusyhteistyö 
13.00.30 Hallinnointi (T&K infot) 
13.10.00 Tutkimusmäärärahojen jako 
13.20.00 Selvitykset 
13.20.10 Tilastot

Asia: Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumi

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.