Työryhmät ja selvitysmieshankkeet

05.10 työryhmät 
05.20 selvitysmieshankkeet

Asia: Visio liikenne- ja viestintäjärjestelmän tilasta vuosina 2030 ja 2050 LVM028:00/2016

Asiaryhmä: 05.20. Selvitysmieshankkeet
Kuvaus:
Asianumero: LVM/1537/05/2016
Kirjattu: 05.09.2016
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Sirkjärvi Leena
Osasto: Verkko-osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.