Verkko-osasto

Harjoittelija (yliopisto)

Verkko-osaston tehtävät

Verkko-osaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja tiedon siirtämiseen käytettäviä verkkoja ja väyliä sekä verkkomarkkinoita;

2) verkkojen yhteensovittamista maankäytön, asumisen, palveluiden ja elinkeinojen harjoittamisen kanssa;

3) ympäristöasioita ja ilmastopolitiikkaa;

4) energiakysymyksiä ja käyttövoimaa;

5) liikkumisen sekä verkkojen käytön ohjausta ja hallintaa;

6) taajuuspolitiikkaa;

7) toimilupia rakentaa ja käyttää verkkoja;

8) verkkojen kuluttaja-asioita;

9) internetin hallintoa;

10) sääpalveluita; ja

11) avaruusasioita.