Verkkojen sääntely-yksikön tehtävät

Verkkojen sääntely-yksikkö vastaa siitä, että verkot toimivat kaikissa oloissa mahdollisimman häiriöttömästi ja ympäristöystävällisesti.