Viestinnän peruspalvelut

Viestinnän peruspalveluita ovat puhelin-, laajakaista- ja postipalvelut sekä Yleisradio Oy:n televisio- ja radiotoiminta.

Ministeriön tehtävänä on huolehtia siitä, että peruspalvelut ovat kaikkien saatavilla laadukkaina ja kohtuuhintaisina. Peruspalvelujen taso varmistetaan lainsäädännöllä. Tarvittaessa perustason säilymisestä huolehditaan julkisella rahoituksella.

Ylen julkinen palvelu

Yleisradio Oy:llä on laissa säädettyjä julkisen palvelun tehtäviä. Yle esimerkiksi tekee ohjelmia ja tuottaa palveluja suomeksi, ruotsiksi sekä mm. saameksi, romaniksi ja viittomakielellä. Ylen monipuolisen ohjelmatarjonnan televisiossa, radiossa ja verkossa on oltava kaikkien suomalaisten saatavilla varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Yleisradion julkisen palvelun kustannukset katetaan yleisradioverolla. Se määrätään vuosittain henkilöille ja yhteisöille muun tuloverotuksen yhteydessä.

Laajakaistan yleispalvelu

Suomessa kuluttajilla ja yrityksillä on oikeus saada kohtuuhintainen ja moitteettomasti toimiva puhelinliittymä sekä 2 Mbit/s laajakaistaliittymä vakinaiseen asuinpaikkaansa tai yrityksen sijaintipaikkaan. Oikeus ei koske kesäasuntoja. Yleispalveluun kuuluvalla puhelinliittymällä on voitava käyttää hätäpalveluja, soittaa ja vastaanottaa kotimaan ja ulkomaan puheluja sekä käyttää muita tavanomaisia puhelinpalveluja. 

Laajakaistan yleispalveluksi on määritelty 2 Mbit/s yhteys, jota yleispalveluvelvollisen teleyrityksen on tarjottava kohtuullisella hinnalla vakinaisiin asuinpaikkoihin ja yritysten sijaintipaikkoihin. Liittymä voidaan toteuttaa kiinteässä tai langattomassa viestintäverkossa. Kahden megabitin yhteysnopeudella on mahdollista käyttää esimerkiksi verkkopankkia, nettilehtiä ja muita internetin kautta toimivia peruspalveluja. 

Postin yleispalvelu

Postin yleispalvelulla tarkoitetaan postilaissa säädettyjä postin peruspalveluita, joiden tulee olla kaikkien saatavilla. Laki takaa viisipäiväisen jakelun, kohtuuhintaisen kirje- ja pakettipalvelun sekä toimipisteverkon säilymisen. Viestintävirasto on nimennyt Posti Oy:n yleispalvelun tarjoajaksi.