Viestintämarkkinat

Hallitusohjelman mukaisesti ministeriön tavoitteena on luoda toimiva markkinaympäristö erilaisten liikenne-, viestintä- ja digitaalisen palveluiden kysynnälle ja tarjonnalle. Näin syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vientiä sekä palvelujen valikoima kasvaa.

Viestintämarkkinoiden sääntelyllä pyritään tekniikkaneutraaleihin, laadukkaisiin, edullisiin ja kattaviin palveluihin

Suomessa viestintätoimiala ja erityisesti teletoiminta on ollut jo pitkään avattuna kilpailulle. Taajuuksien rajallisuudesta, harvasta asutuksesta ja viestintämarkkinoiden pienuudesta huolimatta Suomessa tarjotaan kansainvälisesti katsoen edullisia ja laadukkaita viestintäpalveluita.

Mediamarkkinoiden kehittämisen tavoitteena on, että suomalaiselle yleisölle on tarjolla laadukasta sisältötarjontaa ja että kotimainen media-ala pystyy vastaamaan kansainväliseen kilpailuun.