Viestintäverkot

Radiotaajuudet ovat luonnonvara, joka ei kulu eikä vähene käytössä. Taajuuksia viestintäpalvelujen tarjoamiseen tarvitsevat esimerkiksi matkaviestintä, langaton laajakaistaviestintä, satelliittiviestintä, televisiotoiminta antenniverkossa sekä radiolähetystoiminta.

Taajuuksien käyttöä säännellään. Kansainvälinen ja kansallinen sääntely kattaa 9 kHz:n ja 3 000 GHz:n välisen radiotaajuusalueen. Taloudellisista ja teknisistä syistä radiotaajuuksien käyttö on kuitenkin mahdollista nykyisin vain noin 80 GHz:iin asti. Arviolta yli 99 prosenttia kaikista radiolaitteista toimii alle 10 GHz:n taajuuksilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa markkinoiden toimivuudesta ja kriittisten viestintäverkkojen toiminnan turvaamisesta. Taajuuksien käyttöä ohjaa Viestintävirasto.