Yksityistielaki

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä yksityistielain kokonaisuudistus. 

Yksityistielakia uudistettaessa arvioidaan muun muassa yksityisteiden rahoitusta, tienkäyttöoikeuksia ja -maksuja sekä tiekunnan hallinnon järjestämistä ja tiekunnan oikeudellista muotoa. Koska laki on poikkeuksellisen vanha, siihen liittyy paljon modernisointitarpeita.

Uudistuksen tavoitteena on selkeä, joustava ja nykypäivän tarpeisiin vastaava laki yksityisistä teistä, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan varsinkin maaseudulla. Hallituksen esitys uudeksi laiksi yksityisistä teistä on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2017 aikana.

Hankkeen asiakirjat

Valmisteluun liittyvä julkinen materiaali on tallennettu  valtioneuvoston hankerekisteriin. Alla oleva linkki johtaa asiakirjalistaukseen, joka tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Asia: Yksityistielain kokonaisuudistus (LVM/2302/03/2015)