Postilain uudistus

Postilakia uudistetaan vastaamaan paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä. Lakiuudistuksen tavoitteena on turvata postipalveluiden saatavuus koko Suomessa mahdollistamalla uudenlainen yrittäjäpohjainen jakelutoiminta sekä hyödyntämällä digitalisaatiota.

Lakia uudistetaan kahdessa osassa.  Ensimmäisessä osassa luovuttiin postilain mukaisista toimiluvista ja ne korvattiin ilmoitusvelvollisuudella Viestintävirastolle.

Toisessa osassa joustavoitetaan yleispalvelutuotteiden jakelu- ja keräilyvelvoitteita ja kirjeiden kulkunopeusvaatimuksia. Samalla mahdollistetaan muun muassa sähköisten kanavien hyödyntäminen ja postijakelun kilpailuttaminen tietyillä alueilla.     

Lakiuudistus koskee nykyisen postilain mukaisesti postin yleispalvelutuotteita, eli postimerkillisiä, alle 2 kg painoisia kirje- tai pakettilähetyksiä.

Esitys edistää hallitusohjelmassa keskeiseksi tavoitteeksi nostettua digitalisaatiota sekä normien purkamista. 

Hankkeen asiakirjat

Valmisteluun liittyvä julkinen materiaali on tallennettu  valtioneuvoston hankerekisteriin. Alla oleva linkki johtaa asiakirjalistaukseen, joka tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Asia: Postilaki, toimilupajärjestelmästä luopuminen ja kokonaisuudistus LVM036:00/2015