Tietosuojakäytännöt,  tietosuoja- ja tietojärjestelmäselosteet

Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittelytavat on kuvattu asiakirjassa liikenne- ja viestintäministeriön tietosuojakäytännöt. 

Ministeriön tietojärjestelmistä on tuotettu julkisuuslainsäädännön mukaiset tietojärjestelmäselosteet. Selosteista ilmenevät tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot.

Tämän sivun asiakirjalistaus tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella.

Tietosuoja- ja tietojärjestelmäselosteet

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 16, Helsinki

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Henkilötietojen tarkistaminen

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi (valtioneuvosto)

Lisätietoa laskutuksesta

Verkkolaskujen vastaanottaminen