Ääni- ja tekstipalvelut tulevat laajasti tv-ohjelmiin

Tiedote 31.03.2011 13.14 fi sv

Ääni- ja tekstityspalvelujen liittäminen televisio-ohjelmiin laajenee. Ääni- ja tekstityspalvelu tulee liittää Yleisradio Oy:n julkisen palvelun ohjelmistoihin sekä yleisen edun mukaisiin kaupallisiin ohjelmistoihin.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 31. maaliskuuta. Asetus tulee voimaan 1. heinäkuuta. Ääni- ja tekstityspalvelu tulee liittää seuraaviin valtakunnallisen toimiluvan nojalla lähetettäviin ohjelmistoihin: MTV Oy:n MTV3, Sanoma Entertainment Finland Oy:n Nelonen ja Family Channel Oy:n SuomiTV.

Ääni- ja tekstityspalvelut hyödyttävät näkö- ja kuulovammaisia, ikääntyviä sekä suomen- tai ruotsin kieltä opiskelevia, kuten maahanmuuttajia.

Mainitut ohjelmistot ovat televisio- ja radiotoimintalaissa määritetysti yleisen edun mukaisia, koska niiden lähettämiseen myönnetyissä toimiluvissa edellytetään lähetysten valtakunnallista kattavuutta sekä uutis- ja ajankohtaisohjelmien sisällyttämistä ohjelmistoihin.

Ohjelmistot on suunnattu suurelle yleisölle ja ne koostuvat monipuolisesti erilaisista ohjelmista. Lisäksi ne sisältävät sekä suomen- että ruotsinkielisiä ohjelmia.

Palveluiden toteuttamisesta televisiotoiminnan harjoittajille aiheutuvat kustannukset on rajoitettu yhteen prosenttiin yritysten edellisen tilikauden liikevaihdosta. Velvollisuudesta johtuvien kustannusten on arvioitu jäävän yritysten kannalta kohtuullisiksi.

Lisätietoja: viestintäneuvos Asta Virtaniemi, puh. 09 160 28628