Hallinnonala

  1. Ilmatieteen laitos
  2. Liikennevirasto
  3. Liikenteen turvallisuusvirasto
  4. Viestintävirasto
  5. Finrail Oy
  6. Air Navigation Services Finland Oy 
  7. Yleisradio Oy
  8. Cinia Oy

Virastot

1. Ilmatieteen laitos 

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa tietoa ilmakehän tilasta yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä elinkeinoelämän ja yleisön tarpeita varten.

Hankesivustot

2. Liikennevirasto 

Liikenneviraston toimiala kattaa koko liikennejärjestelmän ja kaikki liikennemuodot ilmailua lukuun ottamatta. Virasto huolehtii, että Suomessa on toimiva, energiatehokas, ympäristöystävällinen ja turvallinen liikennejärjestelmä.

Hankesivustot

3. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 

Liikenteen turvallisuusvirasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka tehtävänä on edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä.

Hankesivustot

4. Viestintävirasto

Viestintävirasto huolehtii, että Suomi on tietoturvallinen yhteiskunta, jossa viestintäverkot ja viestintämarkkinat toimivat häiriöttä ja tehokkaasti ja jossa kuluttajan asema on turvattu.

Hankesivustot

Yhtiöt

5. Finrail Oy

Finrail Oy vastaa liikenteenohjauksesta ja ratatöiden turvaamisesta valtion rataverkolla. Lisäksi yhtiö hoitaa junaliikenteen matkustajainformaatiota asemilla ja laiturialueilla näyttö- ja kuulutusjärjestelmien avulla. Palvelut yhtiöltä tilaa Liikennevirasto.

6. Air Navigation Services Finland Oy

Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) vastaa lennonvarmistukseen liittyvistä erityistehtävistä, kuten ilmatilan hallinnasta, aluevalvonnasta, palveluista valtion ilmailulle ja lentopelastuspalveluista.

7. Yleisradio Oy

Ministeriön hallinnonalaan kuuluu myös Yleisradio Oy. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.

8. Cinia Oy

Cinia Oy tarjoaa älykkäitä verkko-, pilvi- ja ohjelmistopalveluita. Asiakkaiden joukossa on kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.