Hallinnonala

  1. Liikenne- ja viestintävirasto
  2. Väylävirasto
  3. Ilmatieteen laitos
  4. Fintraffic Oy
  5. Yleisradio Oy
  6. Cinia Oy
  7. Pohjolan Rautatiet Oy
  8. Suomi-rata Oy
  9. Turun Tunnin Juna Oy

1. Liikenne- ja viestintävirasto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, logo

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Traficom tukee kestävää kehitystä ja vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä esimerkiksi liikenteen ja viestinnän automatisaation ja robotiikan kokeiluilla. Virasto on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen.

2. Väylävirasto

Väylävirasto (Väylä) vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. . Väylä huolehtii myös liikenteen palvelutasosta ja osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Väylä edistää näin yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

3. Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos, logo

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa tietoa ilmakehän tilasta yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä elinkeinoelämän ja yleisön tarpeita varten.

Hankesivustot

4. Fintraffic Oy

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Konsernin tehtävänä on tarjota edistyksellisiä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita sekä varmistaa liikenteen turvallisuus ja sujuvuus vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Se vastaa myös ohjauspalveluihin liittyvän tiedon keruusta, hallinnasta ja hyödyntämisestä.

Tytäryhtiöt ja niiden vastuualueet

Fintraffic Raide Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.
Fintraffic Tie Oy vastaa tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy vastaa meriliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.
Fintraffic Lennonvarmistus Oy vastaa lennonvarmistuksesta.

5. Yleisradio Oy

Yleisradio Oy, logo

Ministeriön hallinnonalaan kuuluu myös Yleisradio Oy. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.

6. Cinia Oy

Cinia Oy,logo

Cinia Oy tarjoaa älykkäitä verkko-, pilvi- ja ohjelmistopalveluita. Asiakkaiden joukossa on kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

7. Pohjolan Rautatiet Oy

Pohjolan Rautatiet Oy kehittää rautatietoimialaa kokonaisvaltaisesti ja edistää suuria raideliikenneinvestointeja.

8. Suomi-rata Oy 

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Suomen valtion osuus yhtiössä on 51 prosenttia. Yhtiössä ovat osakkaina lisäksi Finavia Oyj, Helsinki, Tampere, Vantaa, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Lahti, Akaa, Jyväskylä, Oulu, Pori, Seinäjoki, Vaasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi, Kokkola ja Parkano.

9. Turun Tunnin Juna Oy

Turun Tunnin Juna Oy:n tehtävänä on Helsinki–Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Suomen valtion osuus yhtiössä on 51 prosenttia. Yhtiössä ovat osakkaina lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.
 

Video: Hallinnonala viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Hallinnonala viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)