Hallinnonala

  1. Ilmatieteen laitos
  2. Liikennevirasto
  3. Liikenteen turvallisuusvirasto
  4. Viestintävirasto
  5. Finrail Oy
  6. Finavia Oy 
  7. Yleisradio Oy 

Virastot

1. Ilmatieteen laitos 

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa tietoa ilmakehän tilasta yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä elinkeinoelämän ja yleisön tarpeita varten.

2. Liikennevirasto 

Liikenneviraston toimiala kattaa koko liikennejärjestelmän ja kaikki liikennemuodot ilmailua lukuun ottamatta. Virasto huolehtii, että Suomessa on toimiva, energiatehokas, ympäristöystävällinen ja turvallinen liikennejärjestelmä.

3. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 

Liikenteen turvallisuusvirasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka tehtävänä on edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä.

4. Viestintävirasto

Viestintävirasto huolehtii, että Suomi on tietoturvallinen yhteiskunta, jossa viestintäverkot ja viestintämarkkinat toimivat häiriöttä ja tehokkaasti ja jossa kuluttajan asema on turvattu.

Yhtiöt

5. Finrail Oy

    

Finrail Oy vastaa liikenteenohjauksesta ja ratatöiden turvaamisesta valtion rataverkolla. Lisäksi yhtiö hoitaa junaliikenteen matkustajainformaatiota asemilla ja laiturialueilla näyttö- ja kuulutusjärjestelmien avulla. Palvelut yhtiöltä tilaa Liikennevirasto.

6. Finavia Oyj

Yhtiö ylläpitää ja huolehtii Suomen lentoasemaverkostosta ja lennonvarmistusjärjestelmästä.

7. Yleisradio Oy

Yleisradio Oy on valtakunnallinen julkisen palvelun yleisradiotoimintaa harjoittava viestintäyhtiö. Yleisradio on eduskunnan suorassa ohjauksessa.