ADSL ja kaapelimodeemi hallitsevat laajakaistamarkkinoita

Tiedote 24.09.2004 12.42 fi

ADSL ja kaapelimodeemi tulevat säilyttämään valta-asemansa laajakaistamarkkinoilla vielä pitkään. Näillä tekniikoilla on koko maassa kattavat jakeluverkot eikä isoja investointeja enää tarvita.

Tiedot selviävät liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin laajakaistamarkkinoiden kehitystä menneinä vuosina ja arvioitiin tulevien vuosien tilannetta.

Laajakaistan kiinteistä liityntätekniikoista selvityksessä oli xDSL:n ja kaapelimodeemin lisäksi mukana datasähkötekniikka. Sen kehitys laajakaistatekniikaksi on hidasta, koska standardeja ei ole vielä olemassa. Maaseutujen laajakaistaratkaisuksi datasähköstä ei ole, mutta suurimmissa kaupungeissa se saanee merkitystä.

Langattomat tekniikat WiMAX ja WLAN sopivat selvityksen mukaan hyvin sellaisille alueille, joissa laajakaistaa ei voida käyttää kiinteän liityntäverkon kautta. Suomessa tällaisia alueita ei kuitenkaan ole. UMTS jäänee laajakaistamarkkinoilla ainakin lähivuosina vain kaupunkien ja keskustojen tekniikaksi.

ADSL:n osuus laajakaistaliittymistä on noin 80 prosenttia ja kaapelimodeemin noin 20 prosenttia; muiden tekniikoiden osuudet ovat vielä hyvin pieniä. ADSL:ää ja kaapelimodeemitekniikkaa varten on Suomessa niin hyvä infrastruktuuri, että uusien tekniikoiden olisi tarjottava olemassa olevia ratkaisuja parempia tai halvempia toteutustapoja saadakseen jalansijaa. Lisäksi ADSL:n ja kaapelimodeemin yhteysnopeudet ovat kasvaneet viime vuosina; 1 Mbit/s-nopeus on molemmissa tekniikoissa jo hyvin yleinen.

Laajakaistainen Internet-liittymä oli elokuussa 2004 lähes 650 000 kotitaloudessa eli useammassa kuin joka neljännessä taloudessa. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi, että kaikkiaan laajakaistaliittymiä on nyt yritykset mukaan lukien ainakin 750 000.


Lisätietoja:
viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. (09) 160 28725, 0400 812 509