Takaisin

AINO-ohjelma kehitti älykkään liikenteen palveluita arjen hyödyksi

AINO-ohjelma kehitti älykkään liikenteen palveluita arjen hyödyksi

Tiedote 10.05.2007 09.18 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimusohjelma AINO on tuottanut useita ihmisten arkea hyödyttäviä älykkään liikenteen palveluita.

Pääkaupunkiseudulla on parannettu joukkoliikenteen häiriöistä tiedottamista.
Tampereen, Jyväskylän, Turun ja Espoon joukkoliikenteessä kehitettiin tiedotusta pysäkeillä, internetissä ja matkapuhelimen avulla. Lisäksi kehitettiin mm. liikenteen ja kelin seuranta- ja ennustepalveluja sekä raskaan liikenteen varoitus- ja reittipalvelu.

Ajantasaisen liikenneinformaation tutkimus- ja kehittämisohjelman AINOn päätösseminaari pidettiin 10. toukokuuta Säätytalossa Helsingissä.

Kolmivuotisessa AINO-ohjelmassa oli lähes 80 hanketta, joista noin kolmasosa johti palvelujen käyttöönottoon. AINOn päämääränä oli kehittää liikenteen ajantasaisen tiedon keruuta ja hyödyntämistä. Näiden avulla luodaan edellytyksiä älykkään liikenteen palveluille, jotka parantavat liikennejärjestelmän turvallisuutta ja tehokkuutta. Älykäs liikenne perustuu tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen.

Ohjelmalle asetetut vaikuttavuustavoitteet saavutettiin hyvin. Älykkään liikenteen palveluiden ja palvelumarkkinoiden kehitys nopeutui merkittävästi ohjelman aikana, mutta tähän vaikuttivat myös ohjelman ulkopuoliset syyt. Ohjelman hankkeiden arvioidaan synnyttävän liiketoimintaa runsaat 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2007 ja 10-15 miljoonaa euroa vuonna 2012. Kaikkia osaamisen kehittämistä ja taloutta koskevia tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu.

Ohjelman kustannukset olivat yhteensä noin 9 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriö rahoitti ohjelmaa 3,3 miljoonalla eurolla, muut julkiset tahot ja yksityiset noin 5,7 miljoonalla eurolla. Lisäksi väylävirastot panostivat liikenneinformaation tuottamiseen yli 50 miljoonaa euroa. AINO-ohjelman hankkeisiin osallistui yli 130 tahoa, joista 86 oli yrityksiä.

Ohjelman kansainväliset arvioijat pitivät esimerkiksi raskaan liikenteen reitti- ja varoituspalvelua myös kansainvälisesti merkittävänä. Arvioijat olisivat kuitenkin toivoneet aktiivisempaa yhteydenpitoa EU:n tutkimusohjelmiin mm. tulosten paremman hyödyntämisen takia.

Monet ohjelman aikana syntyneet alan yhteistyöverkostot jatkavat toimintaansa. AINOn aikana Suomessa kokeilluista palveluista toivotaan menestyviä vientituotteita, kuten esimerkiksi kelimalleista.

AINO-ohjelman päätösseminaarin yhteydessä käynnistettiin uusi Älykkään liikenteen ohjelma ÄLLI. Sen tavoitteena on mm. parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta tuomalla liikenteen älykkäät palvelut entistä laajemmin ihmisten saataville. Ohjelmaa johtaa Tiehallinto.Lisätietoja:
liikenneneuvos Seppo Öörni, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. (09) 1602 8545 tai 040 5771179

tutkimusprofessori, AINO-koordinaattori Risto Kulmala, VTT,
puh. 020 722 4990