Ajokorttisäännökset uuteen tarkasteluun

Uutinen 12.09.2013 09.49 fi sv

Ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin edellisen hallituksen aikana, vuonna 2010. Lain ensimmäiset säännökset, kuten mopokorttia koskeva osa, tulivat voimaan kesäkuussa 2011 ja loput säännökset tammikuussa 2013. Päätökset eivät kaikilta osin ole osoittautuneet toimiviksi ja korjauksia tarvitaan.

Liikenneministeri Merja Kyllönen haluaa, että opetuslupaopetus palautetaan uudistusta edeltävään muotoon. Tavoitteena on kohtuullistaa opetuslupaopetuksen hintatasoa ja palauttaa opetuslupaopetuksen käyttö vaihtoehdoksi autokouluopetuksen rinnalle.

Lisäksi ministeri Kyllönen on asettanut virkamiestyöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää miten kuljettajakoulutusta ja kuljettajien ammattipätevyyssäännöksiä tulisi muuttaa, jotta ne toimisivat tarkoituksenmukaisesti ja tukisivat parhaiten liikenneturvallisuutta.