Ajoneuvojen sähköiset rekisteri-ilmoitukset käyttöön

Tiedote 20.05.2010 13.58 fi sv

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetusmuutoksen, joka mahdollistaa sähköisen ajoneuvojen rekisteröinnin. Sähköinen palvelu nopeuttaa rekisteröintiä, lisää rekisterin ajantasaisuutta ja alentaa rekisteröinnistä syntyviä kustannuksia.

Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuille tulevassa rekisteröintipalvelussa voi ilmoittaa auton liikennekäyttöön otosta ja poistosta. Palvelun kautta voi myös tilata ajoneuvolle uuden rekisteröintitodistuksen kadonneen tai turmeltuneen todistuksen tilalle. Aiemmin vastaavat ilmoitukset on täytynyt tehdä henkilökohtaisesti joko katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä.

Sähköinen palvelu on aluksi vain henkilöasiakkaiden käytössä. Sähköiset rekisteröintipalvelut otetaan vaiheittain käyttöön. Palvelutarjontaa on tarkoitus laajentaa ja kehittää asiakkailta saadun palautteen perusteella. Ajonevojen rekisteri-ilmoituksia on edelleen mahdollista tehdä myös perinteisellä tavalla.

Samanaikaisesti sähköisen palvelun käyttöön oton kanssa liikenne- ja viestintäministeriö muuttaa Liikenteen turvallisuusviraston maksuasetusta. Muutoksen myötä sähköinen palvelu on mahdollista hinnoitella erikseen. Sähköisen rekisteröinnin hinta on 6,5 euroa.

Valtioneuvosto päätti ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta 20. toukokuuta 2010. Uusi asetus on tarkoitus tulla voimaan 26. toukokuuta 2010.

Vastaavanlaisia sähköisiä rekisteröintimalleja on tällä hetkellä käytössä Ruotsissa, Islannissa, Virossa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa.

Lisätietoja:

Liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) 160 28557, 050 558 7461
Yksikönpäällikkö Simo Karppinen, puh 050 384 3086 Liikenteen turvallisuusvirasto