Ajoneuvojen siirtoa esitetään joustavammaksi

Uutinen 08.09.2011 14.28 fi

Hallitus esittää, että ajoneuvojen siirtämisestä annettua lakia muutettaisiin joustavammaksi. Tienpitäjälle annettaisiin äkillisissä tilanteissa, kuten runsaan lumisateen tai tulvan yhteydessä, mahdollisuus ryhtyä omalla kustannuksellaan ajoneuvon siirtoon ilmoittamatta tiealueella tehtävästä työstä ennakkoon.

Hallitus antoi muutosehdotuksen 8. syyskuuta eduskunnalle. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2012 alusta. Lakimuutoksen taustalla on mm. viime talvien runsaiden lumisateiden aiheuttamat liikenneongelmat erityisesti kaupunkialueilla.

Hallitus esittää myös, että varastoon siirrosta ilmoitettaisiin ajoneuvon omistajalle tai haltijalle todisteellisen tiedoksiannon sijasta tavallisella tiedoksiannolla. Tiedoksianto on osoittautunut ongelmalliseksi niissä tapauksissa, joissa ajoneuvon tiedossa oleva omistaja ei nouda saantitodistuksin lähetettyä kirjettä ja pakoilee haastemiestä.

Nykyisen lain mukaan tiealueella tehtävästä työstä tai tapahtumasta on ilmoitettava liikennemerkein kaksi vuorokautta aikaisemmin. Rankkojen lumipyryjen jälkeen teitä ja katuja pystytään auraamaan väylien tärkeyden ja kaluston kapasiteetin mukaan. Tämän vuoksi aurauksista ei pystytä aina ilmoittamaan kahta vuorokautta aikaisemmin.