Alkolukkoa ehdotetaan pakolliseksi koulu- ja päivähoitokuljetuksiin

Tiedote 23.10.2009 12.39 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee uutta lakia alkolukosta ja sen käytöstä liikenteessä. Lain ensisijaisena tavoitteena on tehdä alkolukon käyttö pakolliseksi tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Alkolukon käyttö on nykyisin suositus.

Lakiesitykseen sisältyy myös alkolukkoja koskevat tekniset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset. Esityksen mukaan vuoden 2010 alussa aloittava Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi laitteille hyväksynnät ja ylläpitäisi luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista.

Lakiesityksen alkolukkoja koskevat tekniset ja muut määräykset on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2010. Esityksen koulu- ja päivähoitokuljetuksia koskevat määräykset tulisivat voimaan 1. elokuuta 2011. Luonnos lakiesityksestä on lähtenyt lausuntokierrokselle lakiin liittyviin ministeriöihin, viranomaisille sekä toimialan liitoille.

Suomessa koulu- ja päivähoitokuljetukset hoidetaan pääosin tilausajoina takseilla ja linja-autoilla. Alkolukkovaatimus tarkoittaisi laitteen asentamista noin 60-80 prosenttiin takseista ja osaan linja-autoista. Alkolukosta aiheutuvat kustannukset siirtynevät kuljetussopimuksista tehtäviin tarjouksiin, mutta hinnankorotusta ei arvioida merkittäväksi.

Alkolukon käytön valvonta tulisi tapahtumaan osana normaalia liikennevalvontaa ja käyttämättä jättämisestä esityksessä ehdotetaan 100 euron rikesakkoa.


Alkolukko vähentää tutkitusti rattijuopumuksia

Alkolukko on autoon asennettava erillinen laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, jos kuljettajan uloshengitysilmassa on alkoholia noin 0,2 promillea vastaava määrä tai enemmän.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on johdonmukaisesti havaittu, että autoon asennettu alkolukko vähentää rattijuopumuksia jopa 90 prosenttia. Useissa EU-maissa on järjestetty kokeiluja alkolukon käytöstä ja muun muassa Ranskassa laki alkolukosta on jo hyväksytty. YK:n Euroopan talouskomissiossa on käynnistynyt selvitystyö alkolukon käytöstä raskaiden ajoneuvojen vakiovarusteena.

Alkolukon kokeilusta on myös Suomessa hyviä kokemuksia. Laitteita on tällä hetkellä käytössä 1 500 kappaletta ja niiden määrä lisääntyy. Nyt valmistelussa oleva koulu- ja päivähoitokuljetuksia koskeva laki olisi toteutuessaan ensimmäinen, joka otetaan EU-maissa käyttöön.

Alkoholi on Suomessa osallisena noin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja noin joka kuudennessa loukkaantumistapauksessa. Vuonna 2008 rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 96 ihmistä, joista 66 oli juopuneita kuljettajia, 24 juopuneen kuljettajan matkustajia ja 6 sivullisia. Loukkaantuneita oli 957.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Janne Mänttäri, p. (09) 160 28569, 0400 693544
liikenneneuvos Anneli Tanttu, p (09) 160 28568, 0400 438 543