Takaisin

Alkolukkoa kokeillaan yrityksissä

Alkolukkoa kokeillaan yrityksissä

Tiedote 26.06.2007 10.08 fi

Alkolukon vapaaehtoista käyttöä aletaan kokeilla yrityksissä. Tietoa kerätään siitä, kuinka varmasti alkolukko toimii ja miten se sopii erilaisiin ajo- ja työtehtäviin.

Kokeilussa on mukana kuusi yritystä. Niiden ajoneuvoihin asennetaan yhteensä noin 35 alkolukkoa. Ajoneuvoja ajaa vuorokaudessa 80-90 kuljettajaa. Tutkimuksessa selvitetään kuljettajien käyttökokemuksia sekä asennetta alkolukkoon ennen ja jälkeen kokeilun. Alkolukkoa käytetään mm. linja-autoissa, koulukyydeissä sekä jakelu- ja vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Autoon asennettava alkolukko on laite, joka mittaa kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuuden ja estää tarvittaessa auton käynnistämisen.

Kokeilun tavoitteena on löytää toimivia ratkaisuja ja lisätä alkolukon vapaaehtoista käyttöä. Se pyrkii myös herättämään keskustelua, jotta käytön hyödyistä ja ongelmista saataisiin lisää tietoa.

Alkolukon käyttö on yleistymässä yhdeksi kuljetuspalvelujen kilpailuttamisen perusteeksi. Alkolukko edistää liikenneturvallisuutta ja tukee yritysten riskienhallintaa.

Kokeiluun osallistuvat koulukuljetuksia ja yritysten vip-kuljetuksia hoitava Kajon, vaarallisia aineita kuljettava Transuotila, linja-autoyhtiö Pohjolan Liikenne, Itella, Tekniikan Maailma ja konsulttiyritys Ramboll Finland. Osa yrityksistä on jo aloittanut 10 kuukautta kestävän kokeilun.

Tutkimuksessa selvitetään lisäksi kuljetuspalvelujen ostajien ja vakuutusyhtiöiden näkemyksiä alkolukosta. Tekniikan Maailma -lehti testaa alkolukkoja tutkimuksen aikana.

Kokeilu on osa liikenneturvallisuuden tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTUa. Se on liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon, Ajoneuvohallintokeskuksen ja Liikenneturvan yhteinen tutkimusohjelma. Tutkimuksen tekee Ramboll Finland.

Suomessa on vapaaehtoisessa käytössä arviolta 50 alkolukkoa. Syksyllä määrän uskotaan lisääntyvän koulukuljetuksissa. Viime vuonna voimaan tullut asetus suosittaa alkolukon käyttöä koulukuljetuksissa.


Hankkeen internetsivut osoitteessa www.alkolukkotutkimus.fi.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28569 tai 0400 693 544
projektipäällikkö Jochim Donner, Ramboll Finland, puh. 0400 416 572

Kokeilu aloitettu Kajon Oy:ssä:
kehityspäällikkö Pekka Mutanen, Kajon Oy (Espoo), puh. 040 563 0322