Alkolukkoa koskeviin säännöksiin muutoksia

Uutinen 25.08.2016 13.48 fi sv

Auto tiellä (Kuva: Rodeo)

Alkoholi on tieliikenteen suurimpia onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä. Riskejä halutaan nyt vähentää uusilla alkolukkosäännöksillä.

Alkolukon on todettu olevan tehokas tekninen väline erityisesti rattijuopumusten ennaltaehkäisemisessä ja niiden käyttö on lisääntymässä Euroopassa.

Hallitus ehdotti uuden alkolukkolain käyttöönottoa 28. huhtikuuta 2016 ja esittää nyt lain vahvistamista. Lain tavoitteena on ennaltaehkäistä rattijuopumuksia sekä poistaa nykysäännösten tulkinnanvaraisuutta ja parantaa henkilötietojen suojaa. Tavoitteena on myös lisätä alkolukon käyttöä ajokiellon vaihtoehtona.

Alkolukkolaissa säädetään alkolukkojen hyväksynnästä, käytöstä ja markkinoille pääsystä. Uuden lain myötä alkolukon käyttötietojen tallentamisesta maahantuojien ylläpitämiin rekistereihin luovutaan.

Jatkossa liikenteen turvallisuusvirasto toimii alkolukkojen markkinoille pääsyn ja asennus- ja huoltotoiminnan valvojana.

Lisäksi alkolukolla valvottua ajo-oikeutta koskevat säännökset siirtyvät ajokorttilakiin.

Hallitus esitti, että presidentti vahvistaisi uuden alkolukkolain ja ajokorttilain muutokset 25. elokuuta 2016. Alkolukkolain ja ajokorttiain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 30. joulukuuta 2016.

Alkolukkolaki ja ajokorttilain muutokset tukevat hallituksen norminpurun kärkihanketta. Muutoksilla selkeytettäisiin sääntelyä ja vähennettäisiin hallinnollista taakkaa.