null Alkolukkolaki voimaan 1. heinäkuuta

Alkolukkolaki voimaan 1. heinäkuuta

Tiedote 25.06.2008 14.08 fi

Alkolukosta tulee pysyvä vapaaehtoinen vaihtoehto ehdottomalle ajokiellolle. Rattijuopumukseen syyllistynyt voi saada tietyin edellytyksin valvotun ajo-oikeuden, jos hän sitoutuu ajamaan ainoastaan alkolukollista ajoneuvoa.

Hallitus esitti lain vahvistamista 25. kesäkuuta. Laki tulee voimaan heinäkuun alussa, ja sillä vakinaistetaan vuonna 2005 alkaneen kokeilun periaatteet.

Ajo-oikeuden valvonta kestää yhdestä kolmeen vuotta riippuen tuomioistuimen päätöksestä. Poliisilla on kuitenkin oikeus määrätä valvottu ajo-oikeus alkamaan jo ennen tuomioistuinkäsittelyä. Alkolukon käyttöönotto ei vaikuta rattijuopumuksesta tuomittaviin rangaistuksiin.

Erona alkolukkokokeiluun nyt voimaan tulevassa laissa ei vaadita pitkäaikaista päihderiippuvuuden arviointiohjelmaa. Sen sijaan kuljettajan on ennen valvotun ajo-oikeuden alkamista mentävä vastaanotolle keskustelemaan päihteiden käytöstä, niiden terveysvaikutuksista ja hoitomahdollisuuksista.

Valvottavalla on koetusajan ajokortti, joka oikeuttaa hänet ajamaan vain alkolukolla varustettua ajoneuvoa. Alkolukko voidaan asentaa useaan ajoneuvoon. Se voidaan laittaa myös linja- tai kuorma-autoon tai traktoriin.

Jatkossa velvollisuus käyttää alkolukkoa merkitään koodilla tavalliseen muoviseen ajokorttiin. Alkolukkokokeilun aikana käytettiin paperista väliaikaista ajokorttia.


Lisätietoja

ylitarkastaja Janne Mänttäri, puh. (09) 1602 8569 tai 0400 693544