Takaisin

Alkolukot kokeiluun - Luhtanen painottaa käyttäjien sitoutumista

Alkolukot kokeiluun - Luhtanen painottaa käyttäjien sitoutumista

Tiedote 30.06.2005 10.00 fi

Alkolukkokokeilu alkaa 1. heinäkuuta. Käytännössä ensimmäiset alkolukot tulevat autoihin elo-syyskuussa.

Rattijuopumukseen syyllistynyt henkilö voi heinäkuusta lähtien saada käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen ajo-oikeutensa takaisin ottamalla autoonsa alkolukon ja sitoutumalla muihin kokeilun ehtoihin.

Alkolukko on laite, joka estää auton käynnistymisen, jos kuljettajalla on vähintään 0,1 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Tämä vastaa noin 0,2 promillen alkoholipitoisuutta veressä. Alkolukko vaatii puhalluksen myös satunnaisesti ajon aikana.

Alkolukon käyttö edellyttää myös osallistumista rattijuopumukseen syyllistyneille tarkoitettuun päihderiippuvuuden arviointiohjelmaan ja jatkoseurantaan säännöllisine terveystarkastuksineen.

Alkolukkokokeiluun osallistuvalle myönnetään erillinen alkolukkoajokortti, jolla saa ajaa vain alkolukolla varustettua autoa. Kokeiluun osallistuva maksaa kokeilun kustannukset itse.


Poliisi valvoo kokeilun vaiheita

Kokeiluun mukaan haluavan on esitettävä pyyntö asiasta rattijuopumusta käsittelevälle poliisille tai viimeistään käräjäoikeudessa. Päihderiippuvuuden arviointiohjelman voi aloittaa jo ennen käräjäoikeuden istuntoa.

Rattijuopumukseen syyllistynyt hyväksytään alkolukkokokeiluun käräjäoikeudessa. Tämän jälkeen alkolukko asennetaan autoon ja auto muutoskatsastetaan.

Kokeiluun osallistuva toimittaa todistukset päihdeohjelman aloittamisesta, alkolukon asentamisesta ja muutoskatsastuksesta poliisille. Poliisi antaa hänelle alkolukkoajokortin ja valvottu ajo-oikeus alkaa.

Alkolukko huolletaan kahden kuukauden välein ja samalla laitteeseen tallennetut tiedot lähetetään laitevalmistajalle. Poliisi pystyy yhdistämään laitteen ja henkilön tiedot toisiinsa ja tarkistaa, että alkolukkoa on käytetty oikein.

Kokeiluun osallistuva palauttaa vuoden kuluttua alkolukkoajokortin poliisille. Poliisi luovuttaa normaalin ajokortin takaisin. Sen jälkeen alkolukko voidaan poistaa autosta. Jos lukko poistetaan, auto on vietävä muutoskatsastukseen.

Alkolukolla valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava määrätään ajokieltoon tai hän ei noudata ajo-oikeuteen liittyviä velvollisuuksia kuten päihdeohjelmaa. Ajokieltoon määrääminen voi perustua esimerkiksi ylinopeuteen tai rattijuopumukseen. Tällöin ehdollisena määrätty ajokielto astuu voimaan. Päätöksen tekee tuomioistuin.

Muita syitä kokeilun keskeyttämiseen voivat olla esimerkiksi alkolukon kiertäminen tai toimintakyvyttömäksi saattaminen. Kaikki tällaiset tiedot tallentuvat laitteeseen.


Luhtanen: Kokeiluun osallistuminen vaatii sitoutumista

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen painottaa alkolukkokokeiluun osallistumisen vaativan ennen kaikkea monipuolista sitoutumista.

- Pelkästään päihdeohjelman läpikäyminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta. Lisäksi alkolukon käytössä on oltava huolellinen, eikä laitetta voi huijata ilman seurauksia, Luhtanen muistuttaa.

Alkolukko ei poista Suomesta rattijuopumuksia, mutta sen käytöstä saatavien kokemusten perusteella järjestelmää voidaan kehittää ja tarvittaessa laajentaa.

- Kokeilun tarkoituksena on saada kokemuksia siitä, millainen ennaltaehkäisevä ja uusimista torjuva vaikutus alkolukolla on rattijuopumuksiin. Lisäksi tämä on teknisen laitteen kokeilu. Haluamme nähdä, miten alkolukko toimii Suomen oloissa.

Alkolukkoja on kahta tyyppiä. Yksinkertaisempi malli vain estää auton käynnistymisen, kun taas alkolukkokokeilussa käytettävä tyyppi myös tallentaa tietoa keskusmuistiin tarkistusta varten.


Lisätietoja

ylitarkastaja Janne Mänttäri, puh. (09) 160 28569 tai 0400 693 544