null Alueellisen junaliikenteen järjestämisestä selvitys

Alueellisen junaliikenteen järjestämisestä selvitys

Uutinen 29.08.2017 14.47 fi

Raiteet (Kuva: Rodeo / Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner tapasi maakuntaliittojen edustajia ja radanvarsikuntien päättäjiä 29. elokuuta. Tapaamisessa keskusteltiin alueiden roolista ja alueellisen liikenteen järjestämisestä rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avautuessa.

Uudistus antaa myös maakunnille, suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille mahdollisuuden järjestää alueellaan alueellista tai paikallista junaliikennettä. Maakunnat kytketään alusta asti tiiviisti mukaan muutoksen valmisteluun.

Tapaamisessa sovittiin, että tehdään yhteinen selvitys alueellisen liikenteen järjestämisen reunaehdoista ja järjestämisessä huomioon otettavista kysymyksistä. Selvityksessä tarkastellaan myös alueellisen pilotin toteuttamismahdollisuuksia. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.