Alusten investointituesta helpotusta rikkipäästörajoihin sopeutumiseen

Tiedote 14.03.2013 13.47 fi sv en

Suomalaisen varustamon on mahdollista saada tukea alusten investointihankkeille, joilla on merkittävästi ympäristöä parantavia vaikutuksia.

Valtioneuvosto antoi asetusmuutoksen alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien ehdoista 14. maaliskuuta. Asetusmuutos tulee voimaan 1. huhtikuuta 2013, ja tuen hakeminen alkaa 2. huhtikuuta.

Muutoksen myötä tuki laajenee jo käytössä oleviin aluksiin. Merenkulun ympäristönormit ovat muuttuneet ja varustamoille on lähivuosina tulossa uusia vaatimuksia erityisesti polttoaineen rikkipitoisuuden pienentämisestä. Voimassa oleva alusten ympäristöinvestointitukia koskeva valtioneuvoston asetus kattaa vain uudisalusinvestoinnit.

Asetusmuutoksen jälkeen investointituki voidaan kohdistaa alusten pakokaasupäästöjen puhdistusteknologioiden, erityisesti rikkipesureiden, jälkiasentamiseen. Tekniset ratkaisut, joilla voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi vaihtoehtoisia polttoaineita tai vähentää polttoaineiden päästöjä, ovat peruste investointituen saamiseksi.

EU:n hyväksymän tukiohjelman puitteissa rikkipesureiden jälkiasennuksia voidaan tukea siten, että valtion tukiosuus on maksimissaan 50 prosenttia.

Vuoden 2013 valtion budjetissa on 30 miljoonan valtuus varustamoiden alusinvestointien ympäristötukien myöntämiseksi. Valtuus on tarkoitettu jo käytössä oleviin aluksiin tehtävien ja ympäristönsuojelua parantavien jälkiasennusten investointikustannusten tukemiseen. Tuen myöntää liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568
suunnittelija Tanja Müller, p. 0295 43 2279