null Alusten rikkipäästöt esillä EU:n liikenneministerien kokouksessa

Alusten rikkipäästöt esillä EU:n liikenneministerien kokouksessa

Uutinen 17.06.2011 09.18 fi

Alusten rikkipäästöt olivat jälleen esillä EU:n liikenneministerien kokouksessa Luxembourgissa 16. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti suurlähettiläs Marja Rislakki Suomen pysyvästä EU-edustustosta.

Komissio kertoi ministereille Brysselissä 1. kesäkuuta järjestämästään seminaarista, jossa käsiteltiin IMO:n rikkipäätöksen vaikutuksia ja sitä, miten merenkulkualan mahdollisuuksia sopeutua päätöksen voimaantuloon pystyttäisiin tukemaan. Asia otettiin neuvoston asialistalle Suomen aloitteesta.

Ministerit keskustelivat myös liikenteen valkoisesta kirjasta, jossa linjataan EU:n liikennepolitiikan pitkän aikavälin tavoitteita. Päätavoitteena on kilpailukykyisen ja kestävän liikennejärjestelmän rakentaminen liikkuvuutta rajoittamatta. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää 60 % vuoteen 2050 mennessä.

Neuvosto hyväksyi myös yleisnäkemykset rautatieliikenteen sisämarkkinoita koskevan ensimmäisen rautatiepaketin uudistamisesta sekä Euroopan meriturvallisuusvirastoa koskevasta asetuksesta.