Alusten ympäristöinvestointituet hakuun

Uutinen 02.04.2013 10.04 fi sv en

Merialusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien haku on käynnistynyt 2. huhtikuuta 2013. Investointitukea myönnetään alusten pakokaasupäästöjen puhdistusteknologioiden, kuten rikkipesureiden, jälkiasentamiseen.

Investointitukea voidaan myöntää sellaisiin teknisiin ratkaisuihin, joilla voidaan ottaa käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita tai vähentää polttoaineiden päästöjä.

Vuoden 2013 valtion budjettiin on varattu 30 miljoonaa alusinvestointien ympäristötukiin. Valtuus on tarkoitettu jo käytössä olevien alusten ympäristönsuojelua parantavien jälkiasennusten investointikustannuksiin. Tuen myöntää liikenne- ja viestintäministeriö.