null Älykäs liikenne liikennepolitiikan välineeksi

Älykäs liikenne liikennepolitiikan välineeksi

Tiedote 23.04.2008 12.36 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut professori Risto Kulmalan selvittämään, miten tieto- ja viestintätekniikalla ja älykkään liikenteen ratkaisuilla voidaan parantaa liikennejärjestelmää. Kulmalan tehtävänä on hakea ratkaisuja, joilla poistetaan älykkään liikenteen yleistymistä hidastavia tekijöitä.

Selvitysmies tekee ehdotukset mahdollisuuksista älykkään liikenteen tehokkaaksi hyödyntämiseksi keskeisenä osana liikennepolitiikkaa. Ehdotuksia on luvassa myös selkiyttämään julkishallinnon, yksityisten palvelun tarjoajien, elinkeinoelämän ja kuluttajien työnjakoa.

Selvitysmiehen työtä ohjaavat hallitusohjelman lisäksi tuore liikennepoliittinen selonteko sekä parhaillaan laadittava logistiikkastrategia. Lisäksi hän ottaa huomioon EU:n linjaukset, kuten uuden älykkään liikenteen toimintaohjelman.

Selvitysmiehen tukena toimii joukko asiantuntijoita liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työn on oltava valmiina lokakuun puoliväliin mennessä.

Älykkään liikenteen ratkaisuilla eli liikenteen telematiikalla pyritään löytämään uusia keinoja arkiliikenteen, kuljetusten ja ilmastopolitiikan tueksi ja liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. Älykäs liikenne yhdistää tieto- ja viestintätekniikkaa esimerkiksi paikkatietoihin. Älykästä liikennettä hyödynnetään jo muun muassa sää- ja reittipalveluissa, vaihtuvissa nopeusrajoituksissa, joukkoliikenteen informaatiopalveluissa sekä logistiikkaa helpottavissa järjestelmissä.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787742