Ämbetsverken inom trafikförvaltningen inleder sin verksamhet från årsskiftet

Uutinen 12.11.2009 18.15 fi sv

Riksdagen har godkänt att det inom kommunikationsministeriets trafikförvaltning från början av 2010 grundas två nya ämbetsverk, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket. Riksdagen godkände lagarna om de nya ämbetsverken inom trafikförvaltningen, där det föreskrivs om bland annat ämbetsverkens verksamhetsområde och uppgifter.

Statsrådet föreslog vid sin session torsdagen den 12 november 2009 att förvaltningslagarna om ämbetsverken ska stadfästas. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna fredagen den 13 november 2009.

Ifall republikens president stadfäster förvaltningslagarna om ämbetsverken inom trafikförvaltningen håller statsrådet en extra session, där man behandlar förvaltningsförordningarna som gäller tjänsterna som generaldirektör för ämbetsverken. Statsrådet utnämner generaldirektörerna för en femårsperiod från 1.1.2010.

Trafikverket bildas genom att Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och funktioner från Sjöfartsverket slås ihop. Trafiksäkerhetsverket bildas genom att Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen och Järnvägsverket samt Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner slås ihop.