Ammattipätevyys tuomassa muutoksia ajokorttivaatimuksiin

Tiedote 05.10.2006 14.38 fi

Ammattipätevyysvaatimukset ovat tuomassa muutoksia raskaiden ajoneuvojen ajokorttikoulutukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa, että raskaimpien ajoneuvoluokkien ajokorttivaatimuksia lievennettäisiin, mutta kuljettajille tulisi myös uusia vaatimuksia. Kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttavan C-kortin vaatimukset kasvaisivat. Ennakoivan ajon koulutus korostuisi kaikissa ajoneuvoluokissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän tuore mietintö liittyy esitykseen ammattikuljettajien pätevyysvaatimusten lisäämisestä.

Jatkossa ajokorttikoulutus antaa oikeuden pelkästään ajoneuvon kuljettamiseen. Ammatillinen opetus hoidetaan ammattipätevyysvaatimusten mukaisesti ja koskee ainoastaan niitä henkilöitä, jotka aikovat toimia kuljettajan ammatissa.

Työryhmä ehdottaa, että kuljettajantutkintoon lisättäisiin uusi käytännön koe, jossa kuorma-autonkuljettajilta edellytettäisiin kuorman sidonnan osaamista. Käsittelykokeiden vaativuustaso kiristyisi, kun käytettävissä oleva aika lyhentyisi ja rata olisi nykyistä vaikeampi.

Vaatimusta kuormaamisen osaamisesta perustellaan sillä, että oikealla kuormaamisella on huomattava vaikutus kuljetusten turvallisuuteen myös yksityisissä ja muissa ei-kaupallisissa ajoissa.

Nykyisten säännösten mukaan tyhjää ajoneuvoyhdistelmää ja bussia on saanut tilapäisesti siirtää myös kuorma-autokortilla. Työryhmä ehdottaa, että tämä oikeus poistettaisiin. Myöskään voimassa oleva ajokorttidirektiivi ei mahdollista Suomen käyttämiä poikkeuksia. Oikeudesta luopumisessa auttaa se, että raskaimpien ajoneuvojen ajokorttien suorittamisvaatimukset kevenevät.

Soveltuvuusvaatimus on tähän saakka koskenut vain henkilöauton ammattiajolupaa eli taksilupaa. Työryhmä ehdottaa, että soveltuvuusharkintaa käytettäisiin myös myönnettäessä raskaimpien ajoneuvoluokkien ajokortteja.

Ajokortin myöntämiseen vaikuttaisivat esimerkiksi törkeä rattijuopumus, törkeä liikenteen vaarantaminen, rattijuopumus tai vakava piittaamattomuus liikenneturvallisuutta kohtaan. Lisäksi työryhmän mukaan on perusteltua ottaa huomioon toistuvista liikennerikkomuksista määrätyt ajokiellot.


Lisätietoja

hallitusneuvos Eija Maunu, puh. (09) 160 28571 tai 040 716 4140