Arctia Shipping Oy:n ja Meritaito Oy:n omistajaohjaus valtioneuvoston kansliaan

Uutinen 03.11.2011 13.24 fi

Valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevaan valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyy linjaus siitä, että liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien Arctia Shipping Oy:n ja Meritaito Oy:n omistajaohjaus siirretään valtioneuvoston kansliaan. Siirron tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Ohjauksen siirtäminen selkiyttää liikenne- ja viestintäministeriön roolia Liikenneviraston ja kyseisten yhtiöiden välillä. Molemmilla yhtiöillä on julkisiin hankintoihin kuuluvat tilaaja-tuottaja-roolit. Liikennevirasto hankkii kilpailutettuja palveluja molemmilta yhtiöiltä.

Omistajaohjauksen siirtämistä on valmisteltu jo edellisen vaalikauden aikana. Siirto vastaa nykyisen hallitusohjelman omistajapoliittisia kirjauksia. Valtion omistajapolitiikan mukaan kaupallisesti toimivien valtionyhtiöiden ohjaus tapahtuu keskitetysti valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta.

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen jäävät lentoasemaverkostosta ja lennonvarmistuksesta vastaava Finavia Oyj ja luotsaustoiminnasta vastaava Finnpilot Pilotage Oy. Ministeriöllä on myös Yleisradio Oy:n omistajaohjaustehtäviä.