null Arktisesta osaamisesta menestystä verkostoitumalla

Arktisesta osaamisesta menestystä verkostoitumalla

Uutinen 17.03.2015 13.30 fi

Ylijohtaja Pekka Plathan (kuvaaja: Anna Huovinen)

- Olemmeko riittävän hyvin ymmärtäneet, miten arvokasta osaamista Suomeen on kertynyt arktisen selviytymistarinan ansiosta? Jos Suomi haluaa menestyä arktisen osaamisensa tuotteistamisessa ja viennissä nykyistä laajemmin, meidän tulee oppia toimimaan poikkihallinnollisesti ja verkostoituneesti, kirjoittaa ylijohtaja Pekka Plathan liikenne- ja viestintäministeriön Impulssi-blogissa.

- Osaamistamme tarvitaan ilmastonmuutoksen ja arktisten alueiden luonnonvarojen hyödyntämisen myötä. Tarvitaan yhä enemmän ymmärrystä siitä, miten kylmissä olosuhteissa toimitaan. Yhteistyötä tarvitaan - eikä pelkästään yritysten välillä. Virkamiehet, tutkimuslaitokset, yliopistot, valtio, kunnat ja kaupungit tulee saada saman pöydän ääreen löytämään siilot murtavia toimintatapoja.