null Arviomuistio vesiliikennelain kokonaisuudistuksesta lausuttavana

Arviomuistio vesiliikennelain kokonaisuudistuksesta lausuttavana

Uutinen 08.05.2017 14.52 fi

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä vesiliikennelain kokonaisuudistus. Sen tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää vesiliikennettä koskevaa sääntelyä sekä viranomaisten roolia ja tehtäviä. Kokonaisuudistuksen lähtökohtana on vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilykulttuurin lisääminen.

Ministeriö haluaa nyt kuulla sidosryhmien näkemyksiä uudistukseen. Ministeriössä on valmisteltu arviomuistio, jossa on tarkasteltu yleisesti nykyistä sääntelyä ja sen ongelmia sekä kuvattu myös veneilyn turvallisuuteen liittyvän vapaaehtoistoiminnan ja itsesääntelyn merkitystä.

Arviomuistiossa esitetään lausunnonantajille uudistuksen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat mm. tapaa, jolla vesiliikenteen liikennesäännöt koottaisiin yhteen, vuokravenesääntelyn purun keventämisvaihtoehtoja, valvonnan helpottamisen keinoja ja automaation edistämiskeinoja.

Vesiliikennelain kokonaisuudistusta on valmisteltu yhdessä Trafin, Liikenneviraston, Ely-keskusten, Tullin, Rajavartiolaitoksen, Poliisin, sisäministeriön sekä oikeusministeriön kanssa.

Lausuntoja pyydetään 5. kesäkuuta mennessä.