Asetus Trafin maksuista julkaistu

Uutinen 20.06.2018 11.21 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa 19.6.2018.

Asetuksessa on määritelty ajoneuvojen rekisteröintiin, ajo-oikeuksiin ja tutkintoihin sekä lupiin ja valvontaan liittyvät maksut.

Asetus tulee pääosin voimaan 1.7.2018.