Asia- ja viihdeohjelmat hallitsevat suomalaista televisiotarjontaa

Tiedote 11.07.2012 09.50 fi sv

Suomalaisen televisiotarjonnan kolme suurinta ohjelmaluokkaa vuonna 2011 olivat suuruusjärjestyksessä asiaohjelmat (35 %), viihde (23 %) ja ulkomainen fiktio (18 %).

Suurimpien ohjelmaluokkien järjestys on pysynyt samana jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2011 televisiotarjonnasta 40 prosenttia oli kotimaista tuotantoa.

Tulokset selviävät liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä selvityksestä Suomalainen televisiotarjonta 2011, jossa tutkittiin valtakunnallisia maksuttomia kanavia TV1, TV2, FST5, Teema, MTV3, Subtv, Nelonen, JIM, Liv, The Voice, TV Viisi ja SuomiTV. Vuoden 2011 kahdentoista tv-kanavan ohjelmatarjonta oli keskimäärin 1199 tuntia viikossa eli yli 168 ohjelmatuntia vuorokaudessa.

Televisiotarjonnan monipuolisuus taataan jatkossakin

Tarkastelujaksolla 2008-2011 MTV3 ja TV2 ovat pysyneet monipuolisimpina yleiskanavina. Muiden kanavien ohjelmakirjo on laskenut hitaasti tai pysynyt ennallaan. Julkisen palvelun monipuolisuus on myös laskenut hitaasti, säilyen silti erittäin kattavana.

Ohjelmiston keskittyneisyys on noussut hieman tarkastelujaksoa edeltäneeseen vuoteen. Keskittymisen tarkastelulla mitataan, hallitsevatko tietyt ohjelmatyypit tarjolla olevaa ohjelmistoa. Kanavien kesken tehdään selvää työnjakoa ja yhtiöiden sisällä kanaville annetaan erilaisia ohjelmapainotuksia.

- Televisiotarjonnan monipuolisuus ja laatu on turvattu viestintäpoliittisin päätöksin. Television käytössä on nykyään paljon enemmän lähetyskapasiteettia kuin vuosituhannen alussa, ja katsojien saatavilla oleva tarjonta on kasvanut huomattavasti, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru kertoo.

Television tulevaisuutta linjaavassa sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa linjataan ratkaisut 2030-luvulle. Ratkaisuilla taataan edelleen tarjonnan monipuolisuus ja laatu sekä turvataan katsojan asema.

- On tärkeää, että maksuttomat kanavat voivat jatkaa nykylaitteilla vastaanotettavia lähetyksiä riittävän pitkään. Lausuntokierroksen päätyttyä aion arvioida erityisesti sitä, miten paljon lähetyskapasiteettia nykystandardien mukaisille lähetyksille tarvitaan vuoden 2016 jälkeen. Samalla ohjelmassa tulee antaa mahdollisuus kehittää uuden tekniikan teräväpiirtotarjontaa maksuttoman tarjonnan rinnalla, ministeri Kiuru toteaa.

Ohjelmien luokittelu entistä hankalampaa

Vuoteen 2007 verrattuna asiaohjelmien tarjonta on lähes kaksinkertaistunut. Asiaohjelmien luokkaan kuuluvat paitsi perinteiset asiaohjelmat, myös kulttuuri- ja lifestyle-ohjelmat. Viihdeohjelmien osuus on kasvanut edellisvuodesta kolme prosenttiyksikköä.

Viihdeohjelmien ja asiaohjelmien luokittelu on käymässä yhä vaikeammaksi. Rinnakkain tapahtuvat "viihteellistyminen" ja "asiallistuminen" ovat muodostaneet käsitteen asiaviihde. Asiaviihde on vakiinnuttanut paikkansa erityisesti kaupallisilla kanavilla ja samalla kasvattanut asiaohjelmien osuutta koko tarjonnasta.

Urheilutarjonnan osuus on merkittävästi laskenut. Urheilun osuus on pudonnut vuoden 2010 jälkeen 11 prosentista kahteen prosenttiin. Tämä johtuu ennen kaikkea Nelonen Sport -kanavan siirtymisestä maksulliseksi Nelonen Pro -kanavaksi.

TV-yhtiöt kokevat netti-TV:n merkittävänä osana nykyistä ja tulevaisuuden TV-tarjontaa. Otosviikon aikana ohjelmista netti-TV-palveluihin siirtyi lähes 70 prosenttia.

Raporttien tavoitteena on antaa määrällinen yleiskuva suomalaisten kanavien ohjelmistoista ja kokonaistarjonnasta. Tutkimusta on tehty vuodesta 2000.

Lisätietoja

Rakennusneuvos Juha Parantainen, p. 0295 34 2383
Suunnittelija Sini Wiren, p. 0295 34 2532