Asunto- ja viestintäministeri Kiuru: Postin peruspalveluista ei saa tinkiä

Tiedote 18.08.2011 16.29 fi sv

Itella on tänään tiedottanut säästöohjelman aloittamisesta. Säästötoimilla varaudutaan käynnissä olevaan sähköisen viestinnän aikaansaamaan murrokseen. Itella on ainoa toimiluvanvaraista postitoimintaa harjoittava yritys.

Postilaissa taataan viisipäiväinen jakelu, kohtuuhintainen kirje- ja pakettipalvelu sekä toimipisteverkko. Itellan mukaan säästötoimet eivät vaaranna näitä palveluita. Pidän tärkeänä, että Itella varmistaa kaikessa toiminnassaan postin peruspalvelujen tarjonnan, toteaa asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Postilaissa peruspalvelut turvataan valtakunnallisesti niin kaupungeissa kuin haja-asutusalueilla. Postin viisipäiväinen jakeluvelvoite on yleispalveluyritykseksi nimetyllä postiyrityksellä, joka tällä hetkellä on Itella.

Laissa määriteltyjen yleispalvelujen on oltava tarjolla kohtuuhintaan ja samanhintaisina koko maassa. Käytännössä tällaisia ovat kuluttajien käyttämät käteismaksulliset palvelut. Laki määrittelee myös näiden palvelujen palvelutasot.

Laki edellyttää, että postitoimipaikkoja on oltava vähintään yksi kuntaa kohden ja niiden tulee sijaita kohtuullisen matkan päässä asukkaista. Laissa on erikseen otettu huomioon iäkkäiden ja liikuntaesteisten helpompi postinsaanti.

Hallitus seuraa postimarkkinoiden kehittymistä sekä palvelujen hintoja ja saatavuutta.

Lisätietoja:
erityisavustaja Mikael Hiltunen, p. 160 28016, 0400 325 820