null Avaruushallintojen organisointimalleista vertailuselvitys

Avaruushallintojen organisointimalleista vertailuselvitys

Tiedote 24.01.2018 09.59 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt selvityksen avaruushallinnon organisoinnista Euroopassa. Selvitys on osa kansallisen avaruushallinnon tarpeen arviointia, ja siinä on verrattu Ruotsin, Norjan, Itävallan, Luxemburgin ja Ranskan keskitettyjä avaruushallintoja suhteessa suomalaiseen hajautettuun malliin.

Selvityksessä kartoitettiin myös verrokkimaiden muun hallinnon ja yritysten kokemuksia asioinnista oman maan avaruushallinnon kanssa.

Avaruuteen liittyvä toiminta on mahdollinen tulevaisuuden kasvuala, joten kansallisen avaruushallinnon rooli avaruusalan toiminnan säätelijänä ja rahoittajana on merkittävä. Suomessa avaruushallinnosta vastaavat useat eri laitokset ja virastot eri ministeriöiden hallinnonaloilta.

Selvityksen perusteella keskitetty avaruushallinto ja hyvin valmisteltu, parlamentaarisesti käsitelty avaruusstrategia vaikuttavat olevan keskeisiä menestystekijöitä. Suomeen parhaiten vertautuvissa verrokkimaissa (Ruotsissa, Norjassa ja Itävallassa) eurooppalainen avaruusyhteistyö ja pääsy avaruuteen nähdään strategisena tavoitteena.

Selvitys eurooppalaisista avaruushallinnon organisointitavoista on osa hallituksen päätöstä selvittää kansallisen avaruushallinnon tarvetta ja organisointia. Myös suomalaiset avaruustoimialan toimijat ovat toivoneet keskitetyn avaruushallinnon tarpeen arviointia.

Avaruushallinnon organisoinnin arvioinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana. Nyt julkaistun vertailun on tehnyt CGI Suomi Oy.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Seija Miettinen, p. 0295 34 2563

ylitarkastaja Olli Lehtilä, p. 0295 34 2106