Takaisin

Avustuksia 14 liikenne- ja viestintämuseolle

Avustuksia 14 liikenne- ja viestintämuseolle

Tiedote 27.06.2006 10.22 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt tukea museoiden rakennushankkeille ja muille kehittämisinvestoinneille. Museotuki on yhteensä 509 000 euroa. Tukea saa 14 liikenne- ja viestintäalan museota sekä museoiden Trafiikki-yhdistys. Liikenne- ja viestintäalan muita yhteisöjä ministeriö tukee 80 000 eurolla.

Liikenne- ja viestintämuseoiden Trafiikki-yhteistyö saa tukea projekteilleen 110 000 euroa. Trafiikki ry:hyn kuuluvat kaikki liikenne- ja viestintäalan valtakunnalliset erikoismuseot.

Museoista eniten avustusta saa Tieliikennemuseo Mobilia Kangasalla, jota tuetaan 114 000 eurolla. Lahdessa sijaitseva Radio- ja tv-museosäätiö saa 64 000 euroa radiomaston peruskorjaukseen ja Suomen Ilmailumuseosäätiö 40 000 euroa muun muassa näyttelyhallin ja arkiston korjaustöihin. Hyvinkään Rautatiemuseon vanhojen rakennusten korjausta avustetaan 39 000 eurolla.

Uudenkaupungin Automuseota tuetaan 30 000 eurolla ja Jokioisten Museorautatieyhdistystä 27 000 eurolla. Jyväskylän tietojenkäsittelymuseota tuetaan niin ikään 27 000 eurolla kokoelmien siirrossa ja kalustohankinnoissa sekä suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Vega-purjelaivan entisöintiä Pietarsaaressa avustetaan 10 000 eurolla. Saimaan kanavan museon näyttelytilojen kunnostustöihin ja perusnäyttelyn uudistamiseen sekä 150-vuotisjuhlamuistomerkkiin myönnetään 25 000 euroa. Oulun Seudun Mobilistien vanhan museorakennuksen korjaustöitä tuetaan 7 000 eurolla.

Muut museoavustuksien saajat ovat Haapamäen museoveturiyhdistys (6 000 euroa), Kaakkois-Suomen Ilmailumuseoyhdistys (5 000 euroa) ja Höyryraide Oy (5 000 euroa).

Liikennealan yhteisöistä eniten tukea saa Pohjoismaiden Tieteknillisen liiton Suomen osasto (12 000 euroa). Muita tukea saavia yhteisöjä ovat Pro Rautatie Helsingissä (5 000 euroa), Pasilan konepajan Perinneyhdistys (4 000 euroa), Suomen Autohistoriallinen seura Helsingissä (4 000 euroa), Liikennesuunnittelun seura Helsingissä (3 000 euroa) ja Suomen Vesitieyhdistys Kuusankoskella (2 000 euroa).

Viestintäyhteisöistä suurimmat tuet myönnettiin Pelastakaa Lapset ry:n Turvalliset nettiaskeleet -kampanjaan (20 500 euroa) ja Suomen Kuluttajaliiton Digi-tv kaupasta kotiin -hankkeeseen (8 500 euroa). Muita toimintatuen saajia ovat Viestintäkasvatuksen seura (8 000 euroa), Föreningen Luckan (4 000 euroa), Elokuva- ja videoyhdistys Kainuun ELVI (3 000 euroa), Meri-Lapin viestintäkasvatusseura (3 000 euroa), Larsmo När-tv (2 000 euroa) ja Suomen Radio- ja TV-selostajat (1 000 euroa).


Lisätietoja:
ylitarkastaja Olli Planting, puh. (09) 160 28488
neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463
tarkastaja Aleksandra Partanen, puh. (09) 160 28671