null Avustuksia nettiturvallisuuteen, koulutukseen ja viestinnän esteettömyyteen

Avustuksia nettiturvallisuuteen, koulutukseen ja viestinnän esteettömyyteen

Tiedote 16.03.2009 13.29 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt 100 000 euroa valtionavustusta viestintäalan yhteisöille. Avustukset käytetään hankkeisiin, jotka edistävät tietoyhteiskunnan palvelujen turvallista käyttöä ja itsesäätelyä sekä kansalaisten viestintävalmiuksia.

Pelastakaa Lapset ry:lle myönnettiin 42 500 euroa nettiturvallisuustoimintojen rahoitukseen osana EU:n Safer Internet Plus -ohjelmaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry sai 15 000 euroa nettiturvallisuuden koulutusohjelmaan. Ohjelman nimi on "Viisaasti verkossa".

Teleforum ry:lle osoitettiin 11 000 euroa internet-pelien itsesäätelyn kehittämiseen.

Näkövammaisten keskusliitto ry kehittää julkaisujärjestelmää esteettömien verkkopalveluiden luomiseen. Tarkoitukseen myönnettiin avustusta 10 000 euroa.

Kuurojen Liitto ry:lle osoitettiin 5000 euroa käytettäväksi koulutukseen, jossa opetetaan laatimaan viittomakielistä verkko- ja tallennetekstiä. Kehitysvammaliitolle myönnettiin samoin 5000 euroa esteettömän verkkopalvelun tuottamiseen.

Viestintäleirien järjestämiseen myönnettiin Curly ry:lle, Elokuva- ja videoyhdistys Kainuun ELVI ry:lle sekä Viestintäkasvatuksen seuralle kullekin 3000 euroa.

Helppimesta ry sai 2500 euroa varhaisnuorten turvallisen netinkäytön edistämiseen.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Rainer Salonen, puh. (09) 160 28395, 0400 812 508