Barnporr bekämpas med lag

Tiedote 15.06.2006 15.57 sv

Ett förslag till speciallag har beretts vid komunikationsministeriet, med vilken man skulle säkra polisen rätten att till telebolagen överlämna uppgifter om utomlands belägna webbplatser som innehåller barnpornografi. Statsrådet beslutade om innehållet i lagförslaget den 15 juni.

Enligt lagförslaget skulle polisen kunna sammanställa, upprätthålla och uppdatera en förteckning över sådana utomlands belägna Internet-sidor som innehåller barnpornografiskt material. Den förteckning som polisen gör upp skulle vara hemlig, men polisen skulle ha rätt att överlämna förteckningen och information om den till telebolagen. Enligt förslaget skulle polisen dessutom tillsammans med telebolagen göra upp ett meddelande om spärren, som skulle komma upp i samband med att tillträdet till webbplatsen spärras.

- Även om man med det här inte helt kan förhindra spridningen av barnporrmaterial över Internet är lagförslaget ett viktigt verktyg i verksamheten mot detta motbjudande fenomen, säger minister Huovinen.

I Finland har man ansett det vara nödvändigt att börja hindra spridningen av barnporr via utländska Internet-sidor, på samma sätt som i de andra nordiska länderna och i Storbritannien. Telebolagen har meddelat om sin vilja att ta itu med frågan. Det har rått oklarhet om huruvida polisen får överlämna den förteckning man sammanställt över barnporrsidor till telebolagen, då uttryckliga bestämmelser har saknats.

Man vill så snart som möjligt sätta i kraft lagen om spärråtgärder mot spridning av barnpornografi.


Ytterligare information:

konsultativa tjänstemannen Kirsi Miettinen, tfn (09) 160 28570, 0400 719 629
kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348, 0400 788 530