Big datan hyödyntäminen vaatii laajaa yhteistyötä

Uutinen 14.08.2014 10.27 fi sv en

Dataa (Kuva: Rodeo)

Big data tarjoaa monia mahdollisuuksia Suomelle, mutta sen hyödyntäminen vaatii laajaa yhteistyötä. Näin todetaan big datan käyttö -työryhmän raportissa, jonka työryhmä luovutti opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle.

Big datalla tarkoitetaan monimuotoisia tietomassoja, joiden hyödyntäminen vaatii kehittyneitä datan käsittely- ja analyysimenetelmiä. Dataa syntyy muun muassa sosiaalisesta mediasta, erilaisista ohjaus- ja raportointijärjestelmistä sekä rekistereistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä esittää toimia, joiden avulla yritykset, hallinto ja tutkimus sekä yksittäiset ihmiset voisivat hyödyntää paremmin tietoaineistoja. Tiedon tehokkaammalla ja innovatiivisemmalla haetaan paitsi taloudellista kasvua, myös yhteiskunnallista hyvinvointia ja tuottavuutta.

Yhteistyötä ja datan vaihtoa tulisi edistää tukemalla erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä alan teknologioiden kehittäjiä niiden big data -ponnisteluissa.

Työryhmän strategialuonnoksen pohjalta on tarkoitus laatia valtioneuvoston periaatepäätös syksyllä 2014.