Budgetförslag: Banprojektet Seinäjoki-Uleåborg och bredbandsförbindelserna framskrider

Uutinen 28.08.2009 09.30 fi sv

I samband med budgetförhandlingarna beslutade man att säkerställa att banprojektet Seinäjoki-Uleåborg fortskrider genom att anvisa 40 miljoner euro för byggandet samt genom att inleda byggandet av dubbelspåret på avsnittet Karleby-Ylivieska enligt livscykelmodellen.

Nästa år inleds också byggandet av E 18 på avsnittet Forsby-Kotka som ett projekt enligt livscykelmodellen.

Byggvolymen för nya trafikledsprojekt ligger nästa år på rekordhög nivå, till ett värde av 530 miljoner euro.

Planeringen av RV 8 Smedsby omfartsväg och E18 omfartsvägen förbi Fredrikshamn fortsätter år 2010, och byggarbetena inleds i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen år 2011.

För att trygga den inhemska flygtrafiken sänks flygplatsavgifterna och avgifterna för flygtrafiktjänst från och med 1.9.2009 till slutet av 2011.

Regeringen beslutade att tidigarelägga anskaffningen av två landsvägsfärjor till år 2010.

Regeringen är beredd att planera och genomföra trafikprojekt i anslutning till gruvorna i Kolari-Pajala och i Sokli på det sätt som man kommer överens om separat efter förhandlingar med gruvbolagen.

Bredbandsförbindelserna ska förbättras i snabbare takt

För finansieringen av det nationella bredbandsprojektet reserveras 12,5 miljoner euro som används för att stödja utbyggnaden av datakommunikationsförbindelser i glesbygdsområdena. Regeringen har som mål att så gott som alla medborgare i framtiden ska ha tillgång till de snabbaste bredbandsförbindelserna. Utbyggnaden av datakommunikationsförbindelser är en effektiv sysselsättningsåtgärd. Samtidigt kan man påskynda utvecklandet av den elektroniska kommunikationen och säkerställa att människor i alla delar av landet är delaktiga i informationssamhället.