Takaisin

Budjettiesitys 2005: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 1,76 miljardia euroa

Budjettiesitys 2005: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 1,76 miljardia euroa

Tiedote 14.09.2004 11.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 1 761 miljoonaa euroa vuodelle 2005.

Summa on 18 miljoonaa euroa vuoden 2004 varsinaista talousarviota pienempi, mutta on kasvanut lähes 60 miljoonalla eurolla valtiovarainministeriön heinäkuun lopussa ehdottamista määrärahoista. Kasvu johtuu lähinnä siitä, että mukaan on otettu kaksi tie- ja rataverkon ns. teemapakettia sekä Hakamäentien korjaus, jotka sisältyivät helmikuussa julkaistuun liikenneväyläpolitiikan ministerityöryhmän esitykseen.

Tiestön ylläpitoon ja investointeihin ehdotetaan 704,6 miljoonan euron määrärahaa, josta perustienpitoon osoitetaan 570,7 miljoonaa euroa.

Uutena tiehankkeena aloitetaan Helsingin Hakamäentien peruskorjaus. Keskeneräisistä hankkeista valmistuvat vuonna 2005 Lohjan ja Lohjanharjun, Lahden ja Heinolan, Jyväskylän ja Kirrin sekä Joroisten ja Varkauden väliset osuudet.

Liikenneturvallisuutta parantavia tienrakennushankkeita toteutetaan Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä, nelostiellä Äänekoskella ja Iin kohdalla sekä valtatie 18:lla Tervajoella. Satama- ja terminaaliyhteyksiä parannetaan Haminassa, Lappeenrannan Soskualla, Kuopiossa ja Kokkolassa. Turvallisuus- ja satamatiehankkeet kuuluvat ministerityöryhmän teemapaketteihin.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen esitetään 13,1 miljoonan euron määrärahaa. Tämä on 2 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta enemmän.

Rataverkon hoitoon ja ylläpitoon ehdotetaan 285 miljoonaa euroa. Lisäksi perusradanpitoon käytetään rautatieliikenteen harjoittajilta perittäviä tuloja vastaava määrä rahaa.

Ratojen teemapaketin toteutusta jatketaan korjaamalla yli-ikäisiä päällysrakenteita Kokemäen ja Rauman, Pieksämäen ja Kuopion, Siilinjärven ja Viinijärven sekä Oriveden ja Jämsänkosken välisillä rataosuuksilla.

Keskeneräisiin rakennuskohteisiin eli Oulun ja Iisalmen välin sähköistykseen sekä Keravan ja Lahden välisen oikoradan rakentamiseen esitetään 114,5 miljoonaa euroa. Hankkeet valmistuvat vuonna 2006.

Uutena merenkulun väylähankkeena aloitetaan Tornion meriväylän parantaminen. Hankkeeseen esitetään 5 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2005. Parannustyö valmistuu vuonna 2006 ja sen kokonaiskustannukset ovat 11 miljoonaa euroa.

Suomalaisen merenkulun turvaamiseksi tuetaan Suomen lipun alla olevia ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia 22,5 miljoonalla eurolla. Summa on tarkoitettu työnantajamaksuista aiheutuviin kustannuksiin.

Ulkomaanliikenteen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaamiseen osoitetaan 46,7 miljoonan euron määräraha.

Merenkulkulaitos oikeutetaan solmimaan yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa monivuotinen sopimus jäänmurto- ja ympäristönsuojelutehtävien ostosta. Merenkulkulaitoksen osuus kustannuksista on enintään 90 miljoonaa euroa, kokonaiskustannukset saavat olla enintään 134 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen palveluiden ostoon ja kehittämiseen ehdotetaan 78,3 miljoonan euron määrärahaa, josta 39,5 miljoonaa käytettäisiin junaliikenteen palvelujen ostoon ja 25,6 miljoonaa maaseudun bussi- ja taksivuorojen ostamiseen. Lipunhintojen alennuksiin esitetään 9,2 miljoonan euron määrärahaa, tutkimushankkeisiin 2,5 miljoonaa ja matkojenyhdistelytoiminnan kehittämiseen 0,5 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2004 joukkoliikenteen ostoihin oli varattu 82,3 miljoonaa euroa.

Sanomalehdistön tuki säilyy talousarvioesityksessä ennallaan 13,6 miljoonana eurona.


Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. 040 779 3436
rakennusneuvos Juhani Tervala (liikenneväylät), puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
merenkulkuneuvos Raimo Kurki (merenkulku), puh. (09) 160 28490 tai 040 557 6911
liikenneneuvos Petri Jalasto (joukkoliikenteen tuet), puh. (09) 160 28509
tai 040 552 9039
talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, puh. (09) 160 28466 tai 0400 470 005