null Bussarnas skolbiljetter blir dyrare

Bussarnas skolbiljetter blir dyrare

Tiedote 05.06.2008 16.21 fi sv

De seriebiljetter som används i linjetrafik för transport av skolelever blir sex procent dyrare från den 1 juli. Prishöjningen motsvarar den förändring som skett i kostnaderna för busstrafiken sedan oktober 2007.

Kommunikationsministeriets förordning om höjningen av taxan gäller de smartkort som är i kraft ett läsår och duger endast för resor till och från skolan. Ministeriet fastställer inte taxorna för andra seriebiljetter.

Effekten av att taxorna för seriebiljetter höjs gäller cirka 65 procent av de biljettprodukter som Matkahuolto säljer. I skolskjutsarna är rabatten på seriebiljetten 25 procent av det grundpris som ministeriet fastställer. För skolelever under 12 år är rabatten 50 procent.

Seriebiljetter som köpts före början av juli godkänns utan prishöjning under den tid biljetten är i kraft.

Senaste gång höjdes seriebiljetternas taxor vid årsskiftet.

Ytterligare information
inspektör Harri Uusnäkki, tfn (09) 160 28547 och 044 056 1785