Bussimatkustajille yhdenmukaiset oikeudet EU:n alueella

Tiedote 06.06.2013 13.00 fi sv

Joukkoliikennelaki muuttuu. Lakiin lisätään säännökset linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan asetuksen soveltamisesta Suomessa. Hallitus esitti lain vahvistamista 6. kesäkuuta. Laki tulee voimaan 1. heinäkuuta 2013.

Lainmuutoksen taustalla on EU-asetus bussimatkustajien oikeuksista, joka tuli voimaan 1.3.2013. Asetus selventää linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia. Bussimatkustajat saavat näin yhdenmukaiset, Euroopan unionin laajuiset oikeudet. Tämänkaltaiset oikeudet on jo aiemmin turvattu rautatie-, lento- ja vesiliikenteessä.

Suurin osa uusista oikeuksista on voimassa linja-autojen kaukoliikenteessä vähintään 250 kilometrin pituisilla, säännöllisillä reiteillä. Matkustajalla on nämä oikeudet riippumatta siitä, kuinka pitkän matkan hän tällaisella reitillä matkustaa.

Matkustajilla on oikeuksia muun muassa matkan viivästymisen tai peruuntumisen vuoksi. Matkustajille on esimerkiksi tarjottava välipalaa, jos vähintään kolmen tunnin matka viivästyy yli 90 minuuttia. EU-asetuksella taataan myös oikeus lipun hinnan palautukseen tai matkan uudelleen järjestelyyn, jos matkan arvioidaan viivästyvän yli kaksi tuntia.

EU:n asetuksessa edellytetään myös, että viranomainen nimeää terminaalit, joissa vammaisia ja liikuntarajoitteisia matkustajia avustetaan. Suomessa tämä viranomainen on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksien yleistä toteutumista valvoo kuluttaja-asiamies. Liikematkustajien osalta tästä vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Asetuksen noudattamatta jättämisestä voitaisiin määrätä kielto tai määräys muuttaa toiminta asetuksen mukaiseksi. Kieltoa ja määräystä voitaisiin tehostaa uhkasakolla.

Toimivaltaisia viranomaisia matkustajien yksittäisissä, bussimatkoja koskevissa riita-asioissa olisivat kuluttajamatkustajien osalta kuluttajariitalautakunta ja liikematkustajien osalta Trafi. Jos yrittäjä ei suostu noudattamaan näiden viranomaisten antamaa ratkaisusuositusta, on riita-asia kuitenkin ratkaistava yleisessä alioikeudessa.

Matkustajien oikeuksia koskevan sääntelyn lisäksi esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakiin myös muutosta, jonka mukaan liikenteenharjoittajien tulisi luovuttaa liikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietoja toimivaltaisille viranomaisille ja Liikennevirastolle.

Liikennevirasto ylläpitää avointa, valtakunnallista joukkoliikenteen tietokantaa. Tavoitteena on, että tietokanta sisältäisi mahdollisimman kattavasti, luotettavasti ja ajantasaisesti matkustajainformaatiota. Tätä tietoa tarvitaan liikenteen suunnitteluun ja matkustajille tiedottamiseen.

Lisätietoja
hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 0295 342 544, etunimi.sukunimi@lvm.fi