Cinia Group Oy:n valtio-omistusta yksinkertaistetaan

Tiedote 13.06.2017 08.30 fi sv en

Governia Oy:n tytäryhtiö Cinia Group Oy siirretään valtion suoraan omistukseen. Samalla Cinia Group Oy:n omistajaohjaus siirretään liikenne- ja viestintäministeriölle. Valtion ohella Cinian omistajina ovat Ilmarinen ja OP Ryhmä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti asiasta 6. kesäkuuta 2017.

Cinia on suomalainen tietoliikenteen ja tietotekniikan alan yritys. Cinia toimii teleoperaattorina ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja yhteyspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen palveluita. Cinia operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia tietoliikenneverkkoja. Cinian asiakkaat ovat pääsääntöisesti yhteiskunnalle kriittisten palveluiden tuottajia.

Cinian omistajien tavoitteena on, että Cinia keskittyy nykyisiin ydinliiketoimintoihinsa ja panostaa lisäksi yhteiskunnallisesti merkittävin tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamiseen. Nopeat, turvatut ja luotettavat suurkapasiteettiset datayhteydet tarjoavat suomalaisille yrityksille tehokkaan perustan reaaliajassa toimivalle globaalille liiketoiminnalle. Lähitulevaisuuden merkittäviä hankkeita ovat Koillisväylän kaapelihankkeen edistäminen ja tätä hanketta tukevan Suomen runkoverkon vahvistaminen. Tarkoituksena on, että investointihankkeet toteutetaan markkinaehtoisesti.

Suomi sijaitsee Euroopan ja Aasian välisen lyhyen reitin varrella, mikä tekee Suomesta tärkeän tietoliikenneyhteyksien kauttakulkumaan. Koillisväylän kaapeliyhteyden avulla on mahdollista merkittävästi vahvistaa tätä asemaa uudella nopealla tietoliikennereitillä Aasiasta Eurooppaan. Tämä vähentäisi Euroopan ja Aasian välisiin tietoliikenneyhteyksiin liittyvää toimintavarmuusriskiä, millä on olennainen merkitys muun muassa pankeille ja pörssikaupalle, verkkokaupalle sekä esineiden internetin, 5G:n ja robotisaation edistymiselle.

Tavoitteena on Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen dataliikenneinvestoinneilla sekä suomalaisen tietoyhteiskunnan haavoittuvuuden vähentäminen. Koillisväylän tietoliikennekaapelin kehittäminen on nimetty yhdeksi keskeiseksi hankkeeksi kuluvalla hallituskaudella.

Lisätietoja:

Yksikön johtaja Risto Murto, p. 040 505 3320